Hem

Välkommen till Musikungdom Östergötland/ Hemvärnets Ungdomsmusikkår Östergötland.

Den här orkestern är startad 2005 för att främja rekryteringen till våra musikkårer inom Hemvärnet.

Vi  som är ansvariga för den verksamheten finner ni nedan.

Kårchef/ Ungdomsledare
Mikael Jonsson
070-2632470
mikael.jonsson@musikungdom.se

Musikalisk ledare/ Dirigent
Leif Wangin
leif.wangin@telia.com

Musikalisk ledare/ Exercis
Fredrik Stenmark
fredrik@frendus.se